J陑yk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) J陑yki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF ie縦i edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wi阠ej
Start arrow Kodeks SZKO艁Y BEZ PRZEMOCY
Kodeks SZKO艁Y BEZ PRZEMOCY Drukuj Email
Wpisa艂: Maria Tomkowiak   
21.09.2009.

Image 

 

W Kodeksie "Szko艂y bez przemocy" znajduj膮 si臋 standardy, jakie powinna spe艂nia膰 szko艂a, której bliska jest idea walki z przemoc膮. Z jednej strony Kodeks definiuje warto艣ci i normy post臋powania, z drugiej za艣 zawiera warunki - formalne i organizacyjne, jakie musi spe艂nia膰 szko艂a, która dba o rozwi膮zywanie konfliktów i ograniczanie przemocy.

Podstawow膮 zasad膮 Kodeksu jest konieczno艣膰 budowania wspólnoty szkolnej, której cz艂onkami s膮 wszyscy uczestnicy szkolnego 偶ycia - nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. W my艣l Kodeksu dopiero funkcjonowanie takiej wspólnoty, opartej na wspólnym poszanowaniu, pozwoli na sprawne funkcjonowanie w klimacie bezpiecze艅stwa i porozumienia.

Image 

Kodeks

 

 1. 1. Szko艂a jest wspólnot膮.
  Szko艂a d膮偶y do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szko艂y, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

 2. 2. Wszyscy si臋 szanujemy.
  Wspólnota szkolna buduje klimat bezpiecze艅stwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomi臋dzy nauczycielami, pracownikami szko艂y, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy spo艂eczno艣ci szkolnej szanuj膮 siebie nawzajem i nie zachowuj膮 si臋 wobec siebie agresywnie.

 3. 3. Wspólnie dzia艂amy przeciw przemocy.
  W szkole dzia艂a system przeciwdzia艂ania przemocy, który jasno okre艣la: obowi膮zuj膮ce normy, procedury dzia艂ania i wspó艂pracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwi膮zywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowi膮zuj膮 wszystkich uczestników spo艂eczno艣ci szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajduj膮ce si臋 na terenie szko艂y.

 4. 4. Niczego nie ukrywamy.
  Szko艂a prowadzi regularn膮 diagnoz臋 problemu przemocy w szkole, a efekty dzia艂ania systemu przeciwdzia艂ania przemocy podlegaj膮 monitoringowi oraz ewaluacji.

 5. 5. Zawsze reagujemy.
  Szko艂a reaguje na ka偶dy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia d艂ugofalow膮, odpowiedni膮 pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

 6. 6. Nauczyciel nie jest sam.
  Szko艂a podejmuje dzia艂ania, by nauczyciele mieli odpowiedni膮 wiedz臋 i umiej臋tno艣ci z zakresu rozwi膮zywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

 7. 7. Uczniowie wiedz膮, jak dzia艂a膰.
  Szko艂a organizuje uczniom regularne zaj臋cia profilaktyczne z zakresu umiej臋tno艣ci psychologicznych i spo艂ecznych, oraz radzenia sobie z agresj膮 i przemoc膮.

 8. 8. Rodzice s膮 z nami.
  Aby przeciwdzia艂a膰 przemocy szko艂a wspó艂pracuje z rodzicami w艂膮czaj膮c ich do tworzenia systemu przeciwdzia艂ania przemocy i obejmuj膮c dzia艂aniami edukacyjnymi.

 9. 9. Mamy sojuszników.
  Szko艂a wspó艂pracuje ze 艣rodowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu dzia艂a艅 profilaktycznych i interwencyjnych dotycz膮cych agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczaj膮 mo偶liwo艣ci lub kompetencje szko艂y.

 10. 10. Nagradzamy dobre przyk艂ady.
  Szko艂a promuje wzorce zachowa艅 oparte na poszanowaniu godno艣ci ka偶dego cz艂owieka.


Image


Zmieniony ( 21.09.2009. )
 
« poprzedni artyku艂   nast臋pny artyku艂 »