Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start arrow Historia
Historia Drukuj Email
Wpisał: Maria Tomkowiak   
21.01.2007.

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 2 jest uważana za spadkobierczynię założonej ponad 550 lat temu, w 1445 r. szkoły parafialnej, którą ufundował Dobrogost Świdwa Szamotulski, kasztelan poznański. Ówczesna szkoła znajdowała się w pobliżu kolegiaty, naprzeciwko obecnego budynku szkolnego.
Wyszło z niej wielu uczonych, m.in. Wacław z Szamotuł - nadworny kompozytor króla Zygmunta Augusta, Wojciech Krypa - nadworny lekarz króla Aleksandra, Jan Paterek - autor kazań o Matce Bożej, Grzegorz Snopek - rektor Akademii Krakowskiej, Jan Jonston - lekarz, przyrodnik i filozof, Edmund Callier - naczelnik sił zbrojnych w powstaniu styczniowym. W 1634 r. w Szamotułach wybuchł pożar, w wyniku którego spłonęło prawie całe miasto, tym również szkoła. W czasie odbudowy przesunięto mury miejskie, zlikwidowano osadę Rybaki, która mieściła się, gdzie obecnie jest park im. Sobieskiego. Nie ma żadnej wzmianki o istnieniu szkoły w tym okresie. Zachowały się natomiast uwagi powizytacyjne o szkole, które pochodzą z lat 1783, 1789, 1790. Mowa w nich, że szkoła jest w pełni zorganizowana i funkcjonuje należycie. Z dokumentów datowanych na 1808 r. wynika, że przy ul. Sukienniczej w domu p. Janowicza mieściła się elementarna szkoła ludowa. Funkcjonowała ona na zasadach określonych przez Komisję Edukacji Narodowej i liczyła 128 uczniów. W latach zaboru szkoła była podporządkowana władzom pruskim, które zabraniały posługiwać się językiem polskim. W roku 1906 wybuchł w Szamotułach strajk dzieci szkolnych. W roku 1918 Maria Konopnicka - autorka "Roty"- pieśni narodowej Polaków, a także przepięknych utworów dla dzieci, została patronką szkoły.

 

W roku 1974 wręczono sztandar, a w 1980 ufundowano popiersie Marii Konopnickiej. Na ścianie frontowej budynku jest wkomponowana mozaika z wizerunkiem poetki oraz słowa "Roty": "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród." Rok wcześniej, w 1979 r. otwarto w szkole Izbę Pamięci Narodowej. Zebrane eksponaty obejmują dokumenty i pamiątki z czasów: Powstania Wielkopolskiego, lat II wojny św. i pierwszych lat powojennych. Opiekunem Izby Pamięci Narodowej była Maria Trafas, a obecnie jest Hanna Durak. Od roku 1981 do 1992 w budynku naszej szkoły mieścił się Oddział Szkoły Specjalnej - SP5. W latach 1994 - 2001 samorząd uczniowski pod opieką Marii Trafas wydawał gazetę szkolną Echo Szkoły.

 

Bogata, wieloletnia historia szamotulskiej Dwójki udokumentowana jest w starych kronikach pieczołowicie prowadzonych przez kolejnych dyrektorów i nauczycieli a także w fotografiach dostarczonych przez byłych wychowanków. Niektóre z nich można zobaczyć na portalu Nasza Klasa w galerii Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach. Zobacz.

 

Z kart najnowszej historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach:

W roku 1999 zaczął działać pod kierunkiem Marii Tomkowiak zespół teatralny KOSZAŁKI - OPAŁKI. Zespół szybko zdobył uznanie odnosząc szereg sukcesów w konkursach i przeglądach teatralnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
W latach 2001-2003 wydawana była gazeta szkolna Wieści z Dwójki, redagowana przez uczniów klasy teatralno - dziennikarskiej prowadzonej przez Marię Tomkowiak. W latach 2005-2008 opiekunem zespołu redakcyjnego gazety szkolnej była Jolanta Juraszyk.

W roku szkolnym 2004-2005 szkoła realizowała program Lego, Cogito, Ago i uzyskała certyfikaty potwierdzające zdobycie tych sprawności.

We wrześniu 2005 roku przyznano naszej placówce prestiżowy tytuł: SZKOŁA Z KLASĄ.

W listopadzie 2005 roku przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu na najlepszą szkolną inicjatywę w dziedzinie edukacji globalnej. Programowi EDUKACJA GLOBALNA PRZEZ SZTUKĘ, który powstał w wyniku współpracy nauczycieli SP2 i SP3: Marii Tomkowiak, Haliny Sługockiej, Krystyny Konopackiej - Izydor i Mirosława Tomkowiaka oraz pracownika Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach: Małgorzaty Rynarzewskiej, przyznano I nagrodę w wysokości 3000zł.

Rok szkolny 2005/06 był okresem wzmożonej pracy 9 nauczycieli naszej szkoły uczestniczących w programie: Nauczyciele z klasą. Ten zaszczytny tytuł uzyskali: Elżbieta Dąbrowska, Katarzyna Dobrychłop, Jolanta Juraszyk, Robert Kalisz, Adrianna Kiona, Krystyna Konopacka - Izydor, Ryszard Pajkert, Halina Sługocka oraz Maria Tomkowiak.

Do kolejnych zmagań przystąpili uczniowie klas IV - VI. Tytuł: Uczniowie z klasą w I edycji w roku 2006/07 zdobyło 38 uczniów, a w roku 2007/08 w ramach II edycji - aż 86 uczniów. 

Inicjatorem i koordynatorem zrealizowanych przez szkołę ogólnopolskich programów edukacyjnych organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą była Maria Tomkowiak.

Kolejnymi osiągnięciami szkoły było uzyskanie w roku 2008/09 certyfikatu Szkoła bez Przemocy, a w roku 2010/11 placówce przyznano tytuł Szkoła Odkrywców Talentów.

Rok 2011/12 jest Rokiem Szkoły z Pasją. W tym programie zainspirowanym przez minister Katarzynę Hall nasza szkoła również brała aktywny udział.

 

 

Wymienione osiągnięcia, należące do najnowszej historii szkoły: certyfikaty, tytuły i nagrody, zostały zdobyte przy wielkim wsparciu i zaangażowaniu dyrektora Ryszarda Pajkerta. Podejmowane działania służą rozwojowi placówki, wzbogacaniu kompetencji kadry, zmierzają ku rozwijaniu oferty edukacyjnej dla uczniów, przyczyniają się do bogacenia ich wiedzy i umiejętności, odkrywania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci, sprzyjają promowaniu szkoły w środowisku, rozwijaniu współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami.

 

 W dniu 1 września 2013 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Funkcję objęła pani dyrektor Małgorzata Jagiełłowicz.

 

 
Zmieniony ( 10.10.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »