Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start arrow Patron
Poznajcie patronkę naszej szkoły Drukuj Email
21.01.2007.

 MARIA KONOPNICKA 

obraz w oryginalnym kontekście na stronie: www.poema.art.pl/site/sub_4355.html
Maria Konopnicka

 

Życie i twórczość

 

Urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. Rodzice - Scholastyka i Józef Wasiłowscy mieli czworo dzieci. Maria z pozostałym rodzeństwem mieszkała z ojcem, gdyż matka umarła w 1854 roku. Ojciec był prawnikiem, obrońcą Prokuratorii Generalnej i Patronem Trybunału Cywilnego, znawcą i miłośnikiem literatury.
Dzieciństwo spędziła w Kaliszu. W latach 1855-1856 uczyła się na pensji sióstr sakramentek w Warszawie i tam zetknęła się z Elizą Pawłowską, późniejszą Orzeszkową. Przyjaźń ich, scementowana wspólnymi zainteresowaniami literackimi, przetrwała całe życie.

 

Wyszła za mąż we wrześniu 1862 roku. Miała wtedy dwadzieścia lat. Mąż jej - Jarosław, był o wiele od niej starszy, miał trzydzieści dwa lata. Po ślubie wyjechała z Kalisza, zamieszkując w Bronowie, a potem w Gusinie. W czasie dziesięciu lat małżeństwa Maria urodziła ośmioro dzieci, z czego dwoje zmarło zaraz po porodzie. W 1876 roku poetka rozstała się z mężem. Dwa lata później umarł jej ojciec. Wkrótce zaczęła uczestniczyć w konspiracyjnych i jawnych akcjach społecznych. W 1877 roku przeniosła się z dziećmi do Warszawy, gdzie mieszkała do roku 1890. Zaczęła pracować, udzielając korepetycji.

 

Jej codzienne życie to żmudna praca na chleb oraz na edukację swoich dzieci. W latach 1884-1886 redagowała pismo dla kobiet "Świt". Współpracowała również z tygodnikiem "Bluszcz". Od 1890 roku przebywała w kilku krajach Europy Zachodniej m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Francji. Utrzymywała stale kontakt z krajem, współpracując z wydawnictwami, prasą krajową, organizacjami społecznymi a także uczestniczyła w międzynarodowym proteście przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni (1901-1902). Brała udział w wielu akcjach, np.: w walce o prawa kobiet, akcji potępiającej represje władz pruskich. Maria Konopnicka, zarówno w swej pracy literackiej, jak i w społecznym działaniu, nie pozostała obojętna wobec żadnego z ważnych zagadnień społecznych i politycznych swojego czasu. Używała takich pseudonimów jak: Marko, Jan Sawa, Jan Waręż i innych.

 

Debiutowała w prasie jako poetka w roku 1870. Bardzo szybko jej twórczość poetycka zdobyła powszechne uznanie. Już w latach 1881, 1883 i 1886 ukazały się trzy kolejne serie poezji. Konopnicka była jednak nie tylko wybitną poetką, ale też świetną nowelistką i publicystką. Ogromną częścią jej pisarskiego dorobku jest twórczość dla dzieci. Wiersze i utwory prozą poświęcone najmłodszym czytelnikom, ogłaszane od roku 1884, pozbawione są natrętnego dydaktyzmu, rozbudzają wrażliwość małych odbiorców, cieszą się do tej pory światową sławą.
  
W 1903 roku poetka obchodziła jubileusz - 25 - lecie pracy twórczej. W dowód uznania otrzymała w darze od narodu polskiego dworek w Żarnowcu koło Krosna na Pogórzu Karpackim. Mieszkała tu odbywając podróże na południe Europy, głównie do Włoch.

 

Zmarła 8 października w 1910 roku we Lwowie, gdzie została pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim .

 

Utwory:

 

 Zbiory nowel:
"Cztery nowele" (1888)
"Moi znajomi" (1890)
"Dym"
"Na drodze"
"Nowele"
"Ludzie i rzeczy"
"Na Normandzkim Brzegu"

 

Utwory dla dzieci:
"Śpiewnik dla dzieci"
"O Janku Wędrowniczku"
"O krasnoludkach i o sierotce Marysi"
"Na jagody"
"Nasza Szkapa"

 

Zbiory wierszy:
"Śpiewnik historyczny" (1904)

Wiersze (wybór):
"Rota" (1908)
"Stefek Burczymucha"
"Wolny najmita"
"W poranek"
"Tęsknota"
"Noc"

 

 Poematy:
"Pan Balcer w Brazylii"

 

Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Konopnicka"

 

Dworek w Żarnowcu

obraz w oryginalnym kontekście na stronie: muzeumzarnowiec.w.interia.pl/
Dworek w Żarnowcu

Dziś w dworku mieści się muzeum poetki.
Zgromadzono tam pamiątki po M. Konopnickiej,
jej książki, meble, stroje, fotografie i listy.
Pokoje są umeblowane tak, jak za jej życia.
Najpiękniejsza jest biblioteka. Tu spędzała nasza
patronka najwięcej czasu czytając książki i pisząc.

 

Śladami Marii Konopnickiej
We wrześniu 2002 uczniowie klasy IV c byli w Kaliszu.
Szukali w tym mieście śladów z lat dziecinnych
Marii Konopnickiej. Odnaleźli dom poetki i jej
pomnik. Złożyli pod nim kwiaty.

Image

Image

Zmieniony ( 21.05.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »