Jŕzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jŕzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Žcie┐ki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wiŕcej
Start arrow Programy
Programy autorskie Drukuj Email
Wpisa┼é: Maria Tomkowiak   
30.04.2007.
Programy opracowane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach:

 

1. Maria Tomkowiak: AKTYWNO┼Ü─ć TWÓRCZA UCZNIÓW - program klasy teatralnej

 

2. Maria Tomkowiak: WYCHOWANIE PRZEZ DRAM─ś. Program pracy wychowawczej

 

3. Ma┼égorzata Rynarzewska, Miros┼éaw Tomkowiak, Halina S┼éugocka, Maria Tomkowiak i Krystyna Konopacka - Izydor: "Edukacja globalna przez sztuk─Ö" - program wspó┼épracy z Muzeum - Zamek Górków

 

4.Katarzyna Dobrych┼éop: Aneks do programu EDUKACJA GLOBALNA PRZEZ SZTUK─ś - Harmonogram na rok 2006/07

 

 

 

 


   
Recenzja programu „Aktywno┼Ť─ç twórcza dzieci ”  - Izabela Borzymowska

            

Potrzeba wprowadzenia do u┼╝ytku szkolnego alternatywnych koncepcji edukacyjnych sk┼éania wielu nauczycieli do poszukiwania nowych rozwi─ůza┼ä metodycznych w dziedzinie teatralnej. Kiedy zapozna┼éam si─Ö z propozycj─ů pani Marii Tomkowiak, jej program zatytu┼éowany „Aktywno┼Ť─ç twórcza dzieci. Program klasy teatralnej z elementami dziennikarstwa, zainteresowa┼é mnie do tego stopnia, ┼╝e postanowi┼éam wykorzysta─ç t─Ö koncepcj─Ö wprowadzaj─ůc jej za┼éo┼╝enia do swojej praktyki. 

 

Program ten jest uniwersalny. Wprawdzie przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szko┼éy podstawowej, to jednak stwierdzam z przekonaniem, ┼╝e równie┼╝ mo┼╝e mie─ç zastosowanie dla innych grup wiekowych oraz w ró┼╝nych placówkach o┼Ťwiatowo – wychowawczych takich jak ┼Ťwietlica ┼Ťrodowiskowa czy dom kultury...           

 

Pani Maria Tomkwiak w sposób syntetyczny zawar┼éa w nim podstawowe wiadomo┼Ťci dotycz─ůce teatru i dziennikarstwa. Ich zdobycie nie jest celem samym w sobie, a sposobem rozwijania aktywno┼Ťci twórczej w ró┼╝norodnych dziedzinach. S┼éu┼╝y równocze┼Ťnie realizacji tre┼Ťci programowych zawartych w stosowanych programach przedmiotowych. Jest ┼Ťrodkiem integruj─ůcym ró┼╝ne dziedziny. Autorka dobra┼éa cele kszta┼écenia i wychowania tak, aby rozwija─ç wiedz─Ö, umiej─Ötno┼Ťci i postawy uczniów poprzez dzia┼éalno┼Ť─ç teatralno - dziennikarsk─ů. Cele s─ů zgodne z ogólnymi za┼éo┼╝eniami Podstawy Programowej opracowanej przez MEN. Dostosowane do nich cele operacyjne wynikaj─ů z zainteresowa┼ä uczniów oraz potrzeb wspó┼éczesnej szko┼éy. Ich realizacja pozwala ukszta┼étowa─ç jednostk─Ö twórcz─ů, otwart─ů, komunikatywn─ů, odwa┼╝n─ů, ciekaw─ů ┼Ťwiata. Nakre┼Ťlony przez autork─Ö portret ucznia jest zgodny z ogólnie przyj─Ötymi, spo┼éecznie aprobowanymi normami oraz wynika z rozwoju spo┼éecze┼ästwa i post─Öpu cywilizacyjnego.            

 

Szczególnie cenne w tym programie i przydatne w praktyce s─ů zebrane w formie tabeli tre┼Ťci kszta┼écenia i wymagania programowe. Co wa┼╝ne, s─ů one dostosowane do poziomu poszczególnych klas. Jednocze┼Ťnie, zgodnie z tendencjami wspó┼éczesnej dydaktyki, s─ů podzielone na wymagania podstawowe i ponadpodstawowe. Takie rozwi─ůzanie pozwala nauczycielowi na swobod─Ö dzia┼éania, okre┼Ťla te┼╝ zakres materia┼éu nie powoduj─ůc nadmiernego eksploatowania jednych tre┼Ťci kosztem innych. Dzi─Öki ustalonym poziomom umiej─Ötno┼Ťci i kryteriom wymaga┼ä ┼éatwiej jest dokona─ç oceny pracy ucznia. Na uwag─Ö zas┼éuguje fakt, i┼╝ w tabeli s─ů te┼╝ okre┼Ťlone metody i formy pracy, sposoby kontroli i oceny osi─ůgni─Ö─ç oraz ┼Ťcie┼╝ki edukacyjne i przedmioty nauczania, na których mo┼╝e si─Ö odbywa─ç realizacja okre┼Ťlonych tre┼Ťci.

 

Dla ka┼╝dego praktyka wielk─ů pomoc─ů b─Öd─ů ciekawe, szczegó┼éowo rozpisane procedury osi─ůgania celów. Ich ró┼╝norodno┼Ť─ç pomo┼╝e unikn─ů─ç rutyny, wzbogaci warsztat oraz dostarczy pomys┼éów na ciekawe zaj─Öcia inspiruj─ůce uczniów do dzia┼éania i tworzenia. Zamieszczona w ko┼äcowej cz─Ö┼Ťci lista osi─ůgni─Ö─ç teatralno - dziennkiarskich absolwenta szko┼éy zawiera pozytywny obraz i stwarza nadziej─Ö, ┼╝e ogromny wysi┼éek w┼éo┼╝ony w wychowanie m┼éodego pokolenia przyniesie oczekiwane rezultaty.

 

Ten ciekawy program jest godny polecenia nie tylko ze wzgl─Ödu na bogactwo praktycznych rozwi─ůza┼ä metodycznych, ale równie┼╝ ze wzgl─ůdu na swoj─ů obudow─Ö. Za┼é─ůczone arkusze obserwacyjne, ankiety, kwestionariusze oraz sprawdziany pozwalaj─ů na dokonanie wszechstronnej ewaluacji programu. Nale┼╝y podkre┼Ťli─ç wysoki poziom merytoryczny prezentowanej pracy oraz jej walory praktyczne. Na uwag─Ö zas┼éuguje wyrazista, jasno okre┼Ťlona struktura, komunikatywny j─Özyk oraz estetyczna forma wizualna.

 

Uwa┼╝am, ┼╝e prezentowany materia┼é jest nowoczesn─ů, alternatywn─ů koncepcj─ů pracy dydaktyczno - wychowawczej i zas┼éuguje na rozpowszechnienie.  

 

Kliknij, aby zobaczy─ç program: "Aktywno┼Ť─ç twórcza dzieci"
 

          

Rola dramy w wychowaniu  - Maria Tomkowiak

 

 

Drama jest sposobem nauczania i wychowania przez odgrywanie ról, uczestniczenie w fikcji dramatycznej oraz wyzwalanie autentycznych prze┼╝y─ç.

 

        Odgrywanie ról w dramie polega na improwizacji na zadany temat. Oznacza to, ┼╝e nie znamy przebiegu i zako┼äczenia zdarze┼ä. Nauczyciel podaje tylko sytuacj─Ö wyj┼Ťciow─ů (stawia problem do rozwi─ůzania) i obserwuje przebieg. Uczniowie próbuj─ů rozwi─ůza─ç problem podsuni─Ötymi technikami dramowymi. Aby sprosta─ç zadaniu, nie tylko wykorzystuj─ů swoj─ů intuicj─Ö, ekspresje, pomys┼éowo┼Ť─ç, ale równie┼╝ s─ů zmuszeni do poszukiwania i dzielenia si─Ö swoj─ů wiedz─ů. W ten sposób mo┼╝na rozwa┼╝a─ç ró┼╝ne sytuacje zaczerpni─Öte z literatury, z historii albo z ┼╝ycia. Ka┼╝da dostarcza zarówno elementów dydaktycznych, jak i wychowawczych.

 

         W dramie trzeba „wczu─ç si─Ö w rol─Ö”, a nie „gra─ç”, anga┼╝uje cz┼éowieka ca┼éo┼Ťciowo, jego emocje, intelekt, cia┼éo i wyobra┼║ni─Ö. D┼éu┼╝szy trening powoduje, ┼╝e jego uczestnicy staj─ů si─Ö bardziej otwarci, spontaniczni, ┼éatwiej podejmuj─ů decyzje, rozwi─ůzuj─ů problemy ┼╝yciowe, s─ů aktywni, my┼Ťl─ů i dzia┼éaj─ů oryginalnie, s─ů twórczy.

      

       Drama mo┼╝e by─ç aktywizuj─ůc─ů metod─ů prowadzenia lekcji j. polskiego, historii, j─Özyków obcych, wychowania spo┼éecznego, geografii, ┼Ťrodowiska, nawet matematyki. Nie jest teatrem, poniewa┼╝ nie ma w niej podzia┼éu na aktorów i widzów. Mo┼╝e jednak prowadzi─ç do powstania spektaklu teatralnego, który zostanie zaprezentowany widowni. Rozpoczynamy od dramy, by rozwi─ůza─ç, np. problem wychowawczy, a nast─Öpnie, wykorzystujemy pomys┼éy uczniów do opracowania scenariusza przedstawienia teatralnego. 

 

Dlaczego zdecydowa┼éam, uczyni─ç dram─Ö podstaw─ů procesu wychowawczego? 

 

       Drama mo┼╝e pomóc wychowawcy w lepszym poznaniu wychowanków, ich aktualnych problemów. Zapewnia pe┼ény rozwój osobowo┼Ťci i przygotowanie do ┼╝ycia; rozwija ekspresj─Ö, postaw─Ö twórcz─ů oraz umiej─Ötno┼Ťci komunikowania si─Ö z lud┼║mi. Przygotowuje do ┼╝ycia w spo┼éecze┼ästwie, podejmowania ról rodzinnych i zawodowych, post─Öpowania w trudnych ┼╝yciowych sytuacjach.   

 

Kliknij, aby zobaczy─ç program: „WYCHOWANIE PRZEZ DRAM─ś”.

  

 

  

EDUKACJA GLOBALNA PRZEZ SZTUK─ś

 

- informacja na temat programu i jego realizacji - opracowała Maria Tomkowiak

  

Program zatytu┼éowany: „Edukacja globalna przez sztuk─Ö” ma na celu zapoznanie uczniów z problemami wspó┼éczesnego ┼Ťwiata, kszta┼étowanie postaw respektuj─ůcych ró┼╝norodno┼Ť─ç kulturow─ů oraz umiej─Ötno┼Ť─ç porozumiewania si─Ö z lud┼║mi wywodz─ůcymi si─Ö z ró┼╝nych kultur. Zaadresowany jest do uczniów szkó┼é podstawowych, gimnazjalnych. Niektóre zagadnienia mo┼╝na realizowa─ç z dzie─çmi przedszkolnymi.

Twórcy programu - nauczyciele z dwóch szamotulskich szkó┼é: SP2 i SP3: Miros┼éaw Tomkowiak, Halina S┼éugocka, Maria Tomkowiak i Krystyna Konopacka - Izydor oraz pracownik Muzeum – Zamek Górków w Szamotu┼éach: Ma┼égorzata Rynarzewska, wskazuj─ů na wspóln─ů p┼éaszczyzn─Ö dzia┼éania dla szkó┼é i wielu instytucji kultury regionu szamotulskiego.

 

W ogólnopolskim konkursie w dziedzinie edukacji globalnej ta inicjatywa zosta┼éa uhonorowana I nagrod─ů w wysoko┼Ťci 3 tys z┼é, która zosta┼éa przeznaczona na szerzenie edukacji globalnej i dzia┼éalno┼Ť─ç artystyczn─ů. Efektem jest szereg imprez i zaj─Ö─ç przeprowadzonych w muzeum, w szko┼éach i kinie Halszka.  

 

Pomys┼é kompleksowego uj─Öcia tematyki edukacji globalnej wzi─ů┼é si─Ö z przekonania, i┼╝ tylko celowe i zaplanowane dzia┼éania mog─ů przynie┼Ť─ç wymierne rezultaty w budowaniu nowego spo┼éecze┼ästwa, pozbawionego uprzedze┼ä, aktywnie dzia┼éaj─ůcego na rzecz równo┼Ťci i tolerancji. 
 

Aby tematyka by┼éa dla m┼éodych ludzi atrakcyjna, po┼é─ůczono has┼éa edukacji globalnej z aktywno┼Ťci─ů twórcz─ů i elementami wiedzy o sztuce. Sztuka jako silny no┼Ťnik idei i ekspresyjny ┼Ťrodek przemawiaj─ůcy do ludzkich uczu─ç, emocji i wyobra┼║ni jest niezwykle skutecznym narz─Ödziem w promowaniu pozytywnych postaw wobec problemów globalnych.

Dzia┼éania zaplanowane zosta┼éy na rok. Istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç wyboru przez nauczycieli tylko niektórych zada┼ä, dostosowanych do etapu edukacyjnego dzieci i ich potrzeb. Zaj─Öcia s─ů prowadzone cyklicznie w muzeum przez jego pracowników oraz w szko┼éach przez nauczycieli. Ich tematyka, g┼éówne za┼éo┼╝enia, cele, procedury a tak┼╝e ┼Ťrodki dydaktyczne, materia┼éy i narz─Ödzia s─ů uwzgl─Ödnione w tabeli „Harmonogram zaj─Ö─ç”. Jest to przejrzysta forma prezentacji tematyki i charakteru zaprojektowanych lekcji. Korzystaj─ůc z tak przygotowanej bazy, ┼éatwo jest przeprowadzi─ç zaj─Öcia bez konieczno┼Ťci przygotowywania dodatkowych materia┼éów metodycznych.


Program spotka┼é si─Ö z du┼╝ym zainteresowaniem ze strony szkó┼é i w┼éadz samorz─ůdowych, zosta┼é uwzgl─Ödniony w planach pracy w wielu szko┼éach naszej gminy. Do realizacji niektórych przedsi─Öwzi─Ö─ç zadeklarowali si─Ö tak┼╝e nauczyciele przedszkoli, grupy emerytów oraz arty┼Ťci zrzeszeni w klubie ┼üYNI.

 


W ramach programu szkoły i muzeum zorganizowały szereg udanych imprez:

 

 

GWIAZDKOWY WERNISA┼╗, AUKCJA I WYST─śPY

19 grudnia 2005 r.  w Muzeum - Zamek Górków zorganizowano SPOTKANIE GWIAZDKOWE I WERNISA┼╗ prac dzieci uczestnicz─ůcych w programie „Edukacja globalna przez sztuk─Ö”.
W celu zdobycia ┼Ťrodków finansowych na pomoc dla dzieci przymusowo pracuj─ůcych w Afryce odby┼éa si─Ö aukcja stroików ┼Ťwi─ůtecznych i innych prac plastycznych a tak┼╝e sprzeda┼╝ bransoletek samodzielnie wykonanych przez uczniów. Sprzedawano tak┼╝e opaski LIVE STRONG. Uzyskane podczas wernisa┼╝u pieni─ůdze przes┼éano na fundusz UNICEF.
Spotkanie uatrakcyjni┼éy dziewcz─Öta z SP 2 nale┼╝─ůce zespo┼éu teatralnego Kosza┼éki – Opa┼éki, które wystawi┼éy spektakl po┼Ťwi─Öcony tolerancji w rodzinie pt. „Dropsy” oraz dzieci z Przedszkola nr 4, prezentuj─ůce ruchow─ů interpretacje kol─Öd.


SPOTKANIE Z SENIORAMI W MUZEUM

20 stycznia 2006 r. w Muzeum - Zamek Górków mia┼éo miejsce niecodzienne wydarzenie: Spotkanie z Seniorami, które zorganizowano w ramach programu „Edukacja globalna przez sztuk─Ö”.  Pretekstem by┼é zbli┼╝aj─ůcy si─Ö Dzie┼ä Babci i Dziadka.
Dzieci przygotowa┼éy dla swych bliskich oraz dla zaproszonych go┼Ťci: emerytowanych nauczycieli oraz osób samotnych, program artystyczny, na który sk┼éada┼éy si─Ö wiersze, uk┼éady taneczne i dowcipy. Wr─Öczy┼éy kwiaty w┼éasnor─Öcznie wykonane w muzeum podczas zaj─Ö─ç plastycznych prowadzonych przez p. Ma┼égorzat─Ö Rynarzewsk─ů. Po wyst─Öpach w Sali Rycerskiej odby┼éa si─Ö degustacja przygotowanych przez rodziców s┼éodkich pyszno┼Ťci.

W spotkaniu brali udzia┼é uczniowie z SP 2 i 3 oraz przedszkolacy z „Janka W─Ödrowniczka”. Dzieci z przedszkola zosta┼éy nagrodzone za twórcze dzia┼éania podj─Öte wspólnie z rodzicami. W muzeum mo┼╝na by┼éo równie┼╝ obejrze─ç wystaw─Ö ich prac.

 

DIONIZJE TEATRALNE (kliknij)

21 marca w SP 2 oraz 27 marca 2006 r. w kinie Halszka odby┼éa si─Ö kolejna impreza wynikaj─ůca z realizacji programu „EDUKACJA GLOBALNA PRZEZ SZTUK─ś”. By┼éy to Dionizje Teatralne -  impreza z okazji Dnia Teatru, podczas której zosta┼é podsumowany projekt „Czy Powszechna Deklaracja Praw Cz┼éowieka spodoba┼éby si─Ö greckim bogom?”. Dzieci z SP2 przygotowa┼éy trzy przedstawienia o tematyce mitologicznej. Z edukacj─ů globaln─ů wi─ů┼╝e je sprawa kobiet: „Dlaczego kobiety w staro┼╝ytno┼Ťci nie mia┼éy takich samych praw jak m─Ö┼╝czy┼║ni?”. Po spektaklach odby┼éa si─Ö dyskusja na temat praw cz┼éowieka w naszych czasach. Imprez─Ö zako┼äczy┼éa biesiada z boskim jad┼éem, ta┼äce i muzyka. Wszystko w duchu zabawy dionizyjskiej.


ŁAMIEMY STEREOTYPY NA TEMAT KOBIET

W ramach programu „EDUKACJA GLOBALNA PRZEZ SZTUK─ś” zrealizowano projekt opracowany przez p. Adriann─Ö Kion─Ö zatytu┼éowany: „Wspó┼éczesne kobiety i dziewcz─Öta”. Po┼Ťwi─Öcony jest on sylwetkom znanych kobiet, które odegra┼éy wa┼╝n─ů rol─Ö  we wspó┼éczesnym ┼Ťwiecie. Uczniowie stworzyli model wspó┼éczesnej kobiety oraz plakat: „Moda – ja i mój ubiór”. W muzeum obejrzeli te┼╝ wystaw─Ö malarstwa p. Ma┼égorzaty Rynarzewskiej, a nast─Öpnie inspirowani jej obrazami, których tematyka dotyczy kobiet, wykonali prace plastyczne: „KOBIETA WSZPÓ┼üCZESNA - JAK J─ä WIDZ─ś?”


Projekt „SZAMOTU┼üY – MIASTO TOLERANCJI”

Projekt na temat tolerancji  w naszym mie┼Ťcie „SZAMOTU┼üY - MIASTO TOLERANCJI?” opracowany przez Miros┼éawa Tomkowiaka realizowali uczniowie SP3 i SP2. Ich zadaniem by┼éo uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Czy Szamotu┼éy s─ů miastem tolerancji?”. W celu zbadania dziejów naszego miasta pod k─ůtem tolerancji zgromadzili literatur─Ö, przejrzeli strony internetowe oraz umówili si─Ö na spotkanie z kustoszem szamotulskiego muzeum.

Drugim kierunkiem bada┼ä by┼éy wspó┼éczesne problemy mieszka┼äców. Uczniowie przeprowadzili ankiety, sondy uliczne i wywiady z mieszka┼äcami oraz przedstawicielami w┼éadz miasta na temat niepe┼énosprawnych, bezdomnych i obcokrajowców. Wyniki bada┼ä porównali z badaniami przeprowadzonymi przez kolegów ze Szko┼éy Podstawowej nr 2. Okazuje si─Ö, ┼╝e zgromadzone przez naszych badaczy informacje, wskazuj─ů, ┼╝e Szamotu┼éy mo┼╝na uzna─ç miastem tolerancji. Wida─ç to zarówno w historii jak i w stosunku obecnych mieszka┼äców miasta i jego w┼éadz do badanych grup spo┼éecze┼ästwa. 


SPOTKANIE W UMiG

W dniu 15 maja 2006 roku uczniowie klas VI uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami w┼éadz miasta Szamotu┼éy oraz osobami zajmuj─ůcymi si─Ö problemami niepe┼énosprawnych i bezdomnych. Konferencja odby┼éa si─Ö w sali nr 3 Urz─Ödu Miasta i Gminy Szamotu┼éy, rozpocz─Ö┼éa si─Ö o godz. 14.30. Spotkanie zorganizowa┼é p. Henryk ┼╗┼éobi┼äski - kierownik Wydzia┼éu Promocji Miasta. Bra┼é w nim udzia┼é zast─Öpca burmistrza p. Wojciech Rabski, pracownicy  UMiG oraz O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej. Uczniów ciekawi┼éo w jaki sposób Urz─ůd Miasta i Gminy radzi sobie z problemami osób ubogich i niepe┼énosprawnych mieszkaj─ůcych na terenie miasta i gminy oraz tolerancji  wobec obcokrajowców. 
Zdobyte informacje s─ů bardzo interesuj─ůce, niezwykle potrzebne do bada┼ä. Niektórzy spo┼Ťród uczniów dopiero teraz zobaczyli, jak trudne do rozwi─ůzania s─ů problemy, o których rozmawiali.


WIZYTA W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

Po spotkaniu w UMiG w towarzystwie p. ┼╗┼éobi┼äskiego uczniowie udali si─Ö autokarem na kolejne spotkanie do ┼Üwietlicy Socjoterapeutycznej dzia┼éaj─ůcej w Domu Dziecka  przy ulicy Lipowej. Tam poznali siostr─Ö Teres─Ö Brochock─ů, prowadz─ůc─ů warsztaty terapeutyczne z osobami niepe┼énosprawnymi. Przeprowadzili z siostr─ů wywiad. Rozmowa dotyczy┼éa problemów, z jakimi borykaj─ů si─Ö jej podopieczni. Nast─Öpnie ogl─ůdali sale, w których prowadzone s─ů zaj─Öcia dla tych osób.
Przeprowadzone tego dnia wywiady i spotkania by┼éy bardzo ciekawe. Da┼éy uczniom wiele do my┼Ťlenia. Ich zdaniem, aby nasze miasto w pe┼éni zas┼éugiwa┼éo na miano miasta tolerancji, a jego mieszka┼äcy byli ┼╝yczliwsi wobec siebie i rado┼Ťniejsi, takich spotka┼ä i szczerych rozmów powinno by─ç wi─Öcej.


PREZENTACJA Z OKAZJI DNI SZAMOTUŁ

Dotychczasowe efekty pracy wynikaj─ůce z realizacji programu „Edukacja globalna przez sztuk─Ö”, zosta┼éy zaprezentowane podczas Dni Szamotu┼é – 19. maja 2006 r. pod has┼éem „Szamotu┼éy - miasto tolerancji”. Impreza odby┼éa si─Ö w kinie Halszka. Organizatorem by┼éa SP3, ale prezentowa┼éy si─Ö wszystkie szamotulskie szko┼éy.
Mo┼╝na by┼éo obejrze─ç uczniowskie spektakle teatralne dotycz─ůce problemów globalnych, wyst─Öpy zespo┼éów tanecznych i recytatorów.

Nasz─ů szko┼é─Ö reprezentowa┼é zespó┼é teatralny „Kosza┼éki – Opa┼éki”, który wyst─ůpi┼é w przedstawieniu pt. „Dropsy” oraz dwie grupy taneczne:  kó┼éko taneczne pod kierunkiem p. Violetty W┼éodarczyk oraz grupa „Szakirki” z klasy Vc pod opiek─ů p. Marii Tomkowiak.


Na korytarzach kina zosta┼éa urz─ůdzona wystawa prac tworzonych przez dzieci w muzeum oraz wykonywanych w szko┼éach pod kierunkiem nauczycieli i zaproszonych do wspó┼épracy artystów. Autorzy programu mówili na temat realizacji zada┼ä edukacji globalnej. Pani Maria Tomkowiak podzi─Ökowa┼éa osobom i instytucjom wspó┼épracuj─ůcym oraz wr─Öczy┼éa p. Katarzynie Szymanek podzi─Ökowanie za przeprowadzenie warsztatów plastycznych, podczas których tworzone by┼éy plakaty na temat tolerancji, p. Halina S┼éugocka opowiedzia┼éa o zadaniach realizowanych z klasami m┼éodszymi, p. Ma┼égorzata Rynarzewska podzi─Ökowa┼éa nauczycielom i dyrektorom wspó┼épracuj─ůcych szkó┼é, zach─Öci┼éa wszystkich do udzia┼éu w zaj─Öciach w przysz┼éym roku. Mówi┼éa te┼╝ na temat twórczo┼Ťci po┼Ťwieconej tematyce kobiecej. Dziewcz─Öta z klasy Vc zaprezentowa┼éy jej obrazy poruszaj─ůc si─Ö z portretowymi malowid┼éami w takt ta┼äca bogi┼ä greckich.

 

Swoje dokonania zaprezentowa┼éy równie┼╝ inne wspó┼épracuj─ůce z nami szko┼éy z terenu miasta i gminy a tak┼╝e popisy uczniowie ze szko┼éy muzycznej. Towarzysz─ůca wyst─Öpom my┼Ťl przewodnia akcentowa┼éa warto┼Ťci ogólnoludzkie, jakimi s─ů tolerancja, sprawiedliwo┼Ť─ç i równo┼Ťci wobec drugiego cz┼éowieka.


Dzi─Öki zorganizowanej imprezie zacie┼Ťni┼éy si─Ö kontakty mi─Ödzy dzie─çmi. By┼éa to doskona┼éa okazja do promowania dzia┼éalno┼Ťci szkó┼é. Za po┼Ťrednictwem lokalnej prasy zaprezentowano szerszemu gronu efekty pracy dzieci i nauczycieli, zapoznano mieszka┼äców miasta z tematyk─ů edukacji globalnej oraz problemami spo┼éecznymi poruszonymi przy okazji realizacji projektu.


Uczestnicz─ůce w spotkaniu osoby doceni┼éy wag─Ö poruszanych zagadnie┼ä i dostrzeg┼éy pozytywne oddzia┼éywanie tego typu dzia┼éa┼ä ┼Ťrodowiskowych na postawy spo┼éeczne. Uczniowie realizuj─ůc zadania projektu, nie tylko sami poznali problemy osób niepe┼énosprawnych, bezdomnych i obcokrajowców, ale tak┼╝e u┼Ťwiadomili mieszka┼äcom miasta, ile jest jeszcze do zrobienia w tej dziedzinie. Mieli satysfakcj─Ö, ┼╝e tak wiele osób dowiedzia┼éo si─Ö o ich badaniach.

 

W otoczeniu eksponatów muzealnych uczniowie SP2 i 3 uczestniczyli w nast─Öpuj─ůcych zaj─Öciach zaplanowanych w programie:
 - Sztuka Czarnego L─ůdu oraz sztuka poga┼äskich plemion Pó┼énocy – wykonanie bi┼╝uterii  czarnych i bia┼éych przodków na podstawie spostrze┼╝e┼ä dotycz─ůcych sztuki afryka┼äskiej i sztuki Wikingów dokonanych podczas Weekendu Afryka┼äskiego oraz festynu archeologicznego w Biskupinie zatytu┼éowanego „Wikingowie i ich s─ůsiedzi”.
-Fatamorgana i ryty naskalne - kompozycja uwzgl─Ödniaj─ůca cechy sztuki afryka┼äskiej.
-Puszcza afryka┼äska-kompozycja na du┼╝ej powierzchni przedstawiaj─ůca flor─Ö i faun─Ö Afryki.
-Ba┼éwanek jedzie do Afryki – zaj─Öcia dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych -  prace plastyczne oddaj─ůce kontrast - klimat Afryki i Europy.
- Guernica  - wezwanie przeciwko wojnie - pot─Öpienie przemocy i agresji.
- Przyk┼éady braterstwa w obrazach Gauguina -„Sk─ůd przychodzimy? Kim jeste┼Ťmy? Dok─ůd idziemy?”- uk┼éadaj─ůce si─Ö w cykl ┼╝ycia ludzkiego przypomnienie o tym, co nieuchwytne i niezrozumia┼ée wobec tajemnicy naszego pochodzenia oraz naszej przysz┼éo┼Ťci.
Ponadto w szkołach nauczyciele prowadzili lekcje na temat:
-Powiedz „NIE” rasizmowi – podczas lekcji dzieci stara┼éy si─Ö odpowiedzie─ç na pytania: Sk─ůd si─Ö bior─ů uprzedzenia i stereotypy? Jakie s─ů metody modyfikacji zachowa┼ä negatywnych? Szuka┼éy przyk┼éadów naruszenia praw cz┼éowieka we wspó┼éczesnym ┼Ťwiecie; uczy┼éy si─Ö, jak stan─ů─ç w obronie praw pokrzywdzonego cz┼éowieka.
-Plagi wspó┼éczesnego ┼Ťwiata - rasizm, terroryzm, wojny, konflikty w spo┼éecze┼ästwach wielokulturowych; oboj─Ötno┼Ť─ç wobec ludzi niepe┼énosprawnych; bezrobocie, bieda, ubóstwo – to problemy, którymi zaj─Öli si─Ö uczniowie.
-Odpowiedzialno┼Ť─ç cz┼éowieka za ┼Ťwiat przyrody – zaj─Öcia przeprowadzone na podstawie wystawy „Sawanna i…” porusza┼éy problem granic ingerencji cz┼éowieka w ┼Ťwiat przyrody. Kolejnym zagadnieniem by┼éa opieka nad zwierz─Ötami domowymi i problemy zwierz─ůt niechcianych, przebywaj─ůcych w schroniskach.

W wyniku przeprowadzonych zaj─Ö─ç zorganizowano pomoc dla przytuliska w Sycynie.


Realizacja programu „EDUKACJA GLOBALNA PRZEZ SZTUK─ś” daje nam du┼╝o satysfakcji. Dzieci ch─Ötnie podejmuj─ů dzia┼éania. Zaj─Öcia w muzeum s─ů dla nich wspania┼é─ů przygod─ů. Wychodz─ů te┼╝ z w┼éasnymi inicjatywami, np napisa┼éy listy do Gazety Szamotulskiej, aby uczuli─ç spo┼éecze┼ästwo na problemy dzieci afryka┼äskich oraz rozpropagowa─ç akcj─Ö pomocy. Podejmuj─ůc coraz to nowe dzia┼éania daj─ů wyraz swojej wra┼╝liwo┼Ťci na problemy innych ludzi, okazuj─ů ch─Ö─ç dzia┼éania i pomagania.

 

Udost─Öpniamy nasz program z nadziej─ů, ┼╝e znajdzie jeszcze wielu realizatorów.

 

 

Program: "Edukacja globalna przez sztukę" - autorzy: Małgorzata Rynarzewska, Mirosław Tomkowiak, Halina Sługocka, Maria Tomkowiak, Krystyna Konopacka - Izydor.

 

Aneks do programu - Harmonogram na rok 2006/07 - autrstwa Katarzyny Dobrychłop

 


 

Galeria zdj─Ö─ç

 

 Weekend Afryka┼äski:

Image

Image

Image

Image

Image

 

Fatamorgana i ryty naskalne:

Image

Image

Image

Image

 Image

 

Powiedz "NIE" rasizmowi:

Image

 

 

 

 

Zmieniony ( 28.10.2007. )